Edukacja

bardzo wiele interesujących artykułów tematycznych

Nauka i zabawa

Posted by admin on Styczeń - 9 - 2016
nauka (1)

Przedszkole, choć nie jest jeszcze obowiązkowym etapem w edukacji dzieci, to stanowi doskonałą podstawę dla nich, która procentuje w szkole. W przedszkolu dzieci uczą się tego, co na tym etapie jest dla nich najważniejsze. Uczą się życia w społeczeństwie, współdziałania i współpracy z innymi dziećmi. Dzięki temu, w szkole, jest im znacznie łatwiej się odnaleźć. To, co najtrudniejsze mają już za sobą. Jednak, przedszkole, to również treści i potwierdzi to  [ Read More ]

Zrodla informacji

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
????????????????????????????????????????????????????????????

Czytelnikowi może nasuwać się pytanie, w jaki sposób poznano fakty z dziedziny biologii zawarte w tej książce, i skąd wiemy, że są one prawdziwe? Oczywiście pierwotnym źródłem, z którego pochodzi każda informacja, są dokładnie przeprowadzone przez biologów i sprawdzone obserwacje lub badania eksperymentalne. W dawnych czasach niektórzy uczeni nie kwapili się z ogłaszaniem swoich odkryć, obecnie jednak zgodnie z mocno ugruntowaną tradycją uważa się, że odkrycia naukowe są własnością całej  [ Read More ]

Wspoldzielenie morza z atmosfera

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
nauka (16)

Grubość efektywna atmosfery warstwy najbliższej Ziemi — troposfery wynosi przeciętnie jakieś 10 km, podczas gdy średnia głębokość oceanu około 3,8 km. Zetknięcie obu otoczek globu następuje wprawdzie przy samej powierzchni oceanu, ale skutki tego zaznaczają się w całej grubości wód oceanicznych i atmosfery. Wpływ atmosfery na ocean zaznacza się, jak to już wiemy, przede wszystkim w tworzeniu fal wiatrowych. Drugi wpływ energii przekazywanej falom wiatrowym przez atmosferę wiąże się z  [ Read More ]

Rejon monsunow

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
rp_nauka105.jpg

Regularna sezonowa zmiana monsunów, wiosną i jesienią, pociąga za sobą zmianę kierunków prądów powierzchniowych, co z kolei pociąga zmiany rozmieszczenia temperatur, słoności i w ogóle zmienia hydrologiczne uwarstwienie w górnych wodach do głębokości 100— 200 m. Należy odróżnić rejon monsunowy tropikalny od rejonu monsunowego pozatropikalnego. Pierwszy znajduje się w rejonie morskim południowoazjatyckim, drugi obejmuje wody wschodniej Azji. Monsun zimowy tropikalny w północnym rejonie Oceanu Indyjskiego panuje od listopada do kwietnia  [ Read More ]

Energia promienista

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
rp_nauka4.jpg

Siłą napędową dynamiki wód oceanicznych, podobnie jak i atmosfery, jest energia promienista pochodząca od Słońca. Ona to powoduje nagrzewanie się wód powierzchniowych morza, co w dalszej konsekwencji wywołuje ruch mas wodnych, prądów od równika ku biegunom, skąd zimne prądy napływają w kierunku równika. Ponadto na dynamikę mórz i oceanów poważnie wpływają prądy powietrzne, wiatry, które nie ślizgają się po powierzchni wód, lecz, trąc o nią, powoduj;) powstawanie dryfowych prądów powierzchniowych.  [ Read More ]

Barwa morza

Posted by admin on Grudzień - 7 - 2015
rp_nauka106.jpg

Zielona lub zielonawa barwa mórz umiarkowanych jest najczęściej świadectwem ich żyzności, dowodem obfitości planktonu; w morzach tropikalnych i przybrzeżnych często także świadczyć może o zasobności w sole wapienne, których morza ciepłe rozpuszczają więcej, co szczególnie wyraźnie widać w pobliżu wysp koralowych. Inne barwy, jak czerwona lub żółtawa, mogą świadczyć o masowych zakwitach planktonu roślinnego, np. bruzdnic, sinic, okrzemek, albo zwierzęcego, wywołanego masowym rozrodem widłonogów; mogą także dowodzić obfitości zawiesiny mineralnej  [ Read More ]